دانلود پاورپوینت درس مهندسی نر٠افزار 1

در این قسمت برای شما کاربران وب سایت میهن یو پاورپویــنت درس مهندسی نرم افزار ، یکی از دروس اختصاصی رشته کاپیوتر را آماده کرده ایم . این پاورپوینت بر اساس کتاب پرسمن و ترجمه دکتر محمد مهـدی سالخورده حقیقی تهیـه شده است . این پاور پوینت را مهندس مهدی صفرپور تهیه کرده اند

Read more …

Advertisements

دانلود حل المسائل کتاب طراحی الگوریتم | مهندسی کامپیوتر و آی ØªÛŒ

هم اکنون شما در حال مشاهده حل المسائل کم یاب کتاب طراحی الگوریتم را آماده کرده ایم ، این فایل با فرمت pdf می باشد و توسط تعدادی از دانشجویان جواب تمرین های 4 فصل اول این کتاب با ترجمه مهندس عین الله جعفرنژاد قمی به صورت کاملا تشریحی گردآوری شده است . قابل ذکر می باشد که شبه

Read more …

دانلود حل المسائل کتاب طراحی الگوریتم | مهندسی کامپیوتر و آی ØªÛŒ

هم اکنون شما در حال مشاهده این پست هستید که برایتان حل المسائل کم یاب کتاب طراحی الگوریتم را آماده کرده ایم ، این فایل با فرمت pdf می باشد و توسط تعدادی از دانشجویان جواب تمرین های 4 فصل اول این کتاب با ترجمه مهندس عین الله جعفرنژاد قمی به صورت کاملا تشریحی گرآوری شده است .

Read more …

دانلود پاورپوینت درس مهندسی نر٠افزار 1

در این قسمت برای شما کاربران وب سایت میهن یو پاورپویــنت درس مهندسی نرم افزار ، یکی از دروس اختصاصی رشته کاپیوتر را آماده کرده ایم . این پاورپوینت بر اساس کتاب پرسمن و ترجمه دکتر محمد مهـدی سالخورده حقیقی تهیـه شده است . این پاور پوینت را مهندس مهدی صفرپور تهیه کرده اند

Read more …

دانلود پاورپوینت درس مهندسی نر٠افزار 1

در این قسمت برای شما کاربران وب سایت میهن یو پاورپویــنت درس مهندسی نرم افزار ، یکی از دروس اختصاصی رشته کاپیوتر را آماده کرده ایم . این پاورپوینت بر اساس کتاب پرسمن و ترجمه دکتر محمد مهـدی سالخورده حقیقی تهیـه شده است . این پاور پوینت را مهندس مهدی صفرپور تهیه کرده اند

Read more …

دانلود پاورپوینت درس مهندسی نر٠افزار 1

در این قسمت برای شما کاربران وب سایت میهن یو پاورپویــنت درس مهندسی نرم افزار ، یکی از دروس اختصاصی رشته کاپیوتر را آماده کرده ایم . این پاورپوینت بر اساس کتاب پرسمن و ترجمه دکتر محمد مهـدی سالخورده حقیقی تهیـه شده است . این قابل استفاده در کلاس های آموزشی نیز می باشد .

Read more …

دانلود پاورپوینت درس مهندسی نر٠افزار 1

در این قسمت برای شما کاربران وب سایت میهن یو پاورپویــ نت درس مهندسی نرم افزار ، یکی از دروس اختصاصی رشته کاپیوتر را آمادهکرده ایم . این پاورپوینت بر اساس کتاب پرسمن و ترجمه دکتر محمد مهـدی سالخورده حقیقی تهیـه شده است . این قابل استفاده در کلاس های آموزشی نیز می باشد .

Read more …